Warunki wynajmu

Wypożyczalnia samochodów Kraków

WARUNKI WYPOŻYCZENIA SAMOCHODU

-1-

Najemcą samochodu jest osoba fizyczna lub prawna uprawniona do kierowania samochodem. Ukończyła 21 lat, posiada dowód osobisty lub paszport, prawo jazdy obowiązujące na terytorium RP od min. 2 lat, ważną kartę kredytową, KRS, REGON, NIP, upoważnienie do reprezentowania firmy oraz podpisania umowy. Samochód może być kierowany wyłącznie przez Osoby spełniające wymogi określone w punkcie 2. Najemca gwarantuje, że podane dane są zgodne z prawdą i będą obowiązywać przez cały okres ważności umowy. Najemca nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia sądowego uprawnień wymienionych w punkcie 2  oraz nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go wyżej wymienionych uprawnień. Wymogi wskazane w punktach 2 – 5 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia tych warunków przez Najemcę, Wynajmujący jest uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od umowy najmu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony do używania innej osobie.

-2-

Dokonanie rezerwacji przez Najemcę może dobyć się telefonicznie, drogą mailową lub przez stronę www.pepecar.pl

-3-

Podpisanie Umowy najmu samocodu, protokołu zdawczo – odbiorczego oraz Regulaminu Wypożyczalni PEPECAR przy odbiorze samochodu.

-4-

Na czas wypożyczenia samochodu pobierana jest kaucja stosowna do odpowiedniego segmentu klasy samochodu. Kaucja podlega zwrotowi przy oddaniu nieuszkodzonego samochodu i jest płatna w momencie wydania samochodu gotówką lub karta kredytową, bądź przelewem co najmniej jeden dzień przed wydaniem auta.

-5-

Zapłata za wypożyczenie samochodu pobierana jest z góry wg obowiązującego cennika w dniu zawarcia umowy.
Wypożyczalnia samochodów PEPECAR. Wypożyczalnia samochodów krótko i długo terminowych na terenie Krakowa - wynajem samochodów Kraków, lotnisko Balice.